Achtung: Ab sofort empfangen wir Sie in allen unseren Ämtern nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung.

Konkurs

Bei einem Konkurs kommt es zu einer kollektiven Liquidation und Verteilung der Aktiva des Kaufmanns, der seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Dem Konkursschuldner wird sein Vermögen entzogen und ein Konkursverwalter übernimmt dessen Verwaltung. Die Gläubiger können nicht mehr selbst tätig werden, um die Zahlung ihrer Forderungen zu erreichen.

Konkursverwalter können ihre Zahlungsanweisungen im Rahmen von Konkursen über MyMinfinPro in e-DEPO Faillites eingeben. Seit dem 01.10.2019 bearbeitet die Hinterlegungs- und Konsignationskasse keine Akten in Papierform mehr.  

Zur Anwendung E-DEPO Faillites (MyMinfin)  Anleitung E-DEPO Konkurse

Der Konkursverwalter verwaltet die Konkursmasse unter Aufsicht des Konkursrichters und des Handelsgerichtes. Seine Aufgabe besteht in erster Linie darin, die Aktiva der Konkursmasse zu veräußern. Danach stellt er die Schuldenmasse zusammen und verteilt sie unter den Gläubigern, nach Abzug der Kosten wie z. B. des Honorars des Konkursverwalters.

MITTEILUNG AN DIE KONKURSVERWALTER

Der Scan einer Zahlungsaufstellung auf Papier, der über Regsol versendet wurde, gilt nicht als elektronisch eingereichte Akte: Elektronische Akten werden über e-DEPO Faillites eingegeben!

Wenden Sie sich an Regsol:

 • wenn Sie keinen Zugriff auf e-DEPO Faillites haben. Eine falsche Eingabe Ihrer Nationalen Nummer bei Regsol ist eine mögliche Erklärung dafür. E-DEPO Konkurse übernimmt nur die Daten, die bei Regsol eingegeben wurden.
 • wenn eine Ihrer Konkursakten nicht in der Liste erscheint. e-DEPO Faillites kann nur Akten auflisten, die in Regsol vorliegen.

Faillissement

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij een faillissement, in het bijzonder tijdens de ontbinding?

  De opbrengst van de verkoop van het actief van de failliete boedel (verminderd met de wettelijk voorziene werkingsmiddelen van de curator) wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, die als financieel organisme voor de falingen optreedt. Deze storting moet gepaard gaan van een in Regsol verkregen gestructureerde mededeling. 

  Bij de verdeling van het passief onder de schuldeisers maakt de curator betaalopdrachten in E-DEPO Faillissementen over aan de Deposito- en Consignatiekas waarbij de weerhouden schuldeisers geheel of gedeeltelijk worden voldaan na aftrek van de kosten zoals het ereloon van de curator. 

 • Wat is de applicatie e-DEPO Faillissementen en hoe kan ik mij aanmelden?

  De applicatie e-DEPO Faillissementen is een applicatie waarmee curatoren hun betalingsinstructies in het kader van een faillissement rechtstreeks kunnen invoeren. Deze applicatie is direct toegankelijk via MyMinfin.
 • Hoe verloopt de procedure voor het invoeren van betalingsinstructies bij een faillissement via de applicatie e-DEPO Faillissementen?

  De procedure voor het invoeren van betalingsinstructies in het kader van een faillissement via de toepassing e-DEPO Faillissementen is beschikbaar via  volgende (PDF, 428.17 KB) link.
 • Is de nieuwe procedure geldig voor oude faillissementen?

  De nieuwe procedure is inderdaad ook geldig voor oude faillissementen.
 • Als derde, wat moet ik doen om een storting uit te voeren bij de Deposito- en Consignatiekas in het kader van een faillissement?

  Indien het een actief faillissement betreft: Neem contact op met info.cdcdck@minfin.fed.be voor de passende betaalinstructies.

  Indien het een ex-faillissement betreft:

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Fonds na faillissement" en volg de stappen.
 • Wat als het onmogelijk blijkt voor de curator om een specifieke schuldeiser terug te betalen?

  Als curator wordt u soms geconfronteerd met een schuldeiser, die niet alle, achterhaalde of foutieve informatie ter beschikking heeft gesteld om rechtstreeks een betaling aan uit te voeren. Om u toch toe te laten om uw faillissement volledig af te sluiten, dient u de gelden over te maken in de categorie “tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden”.

  Op deze manier is er geen geld meer in een afgesloten faillissementsdossier en kunnen eventuele begunstigden snel en efficiënt op een later ogenblik de gelden laten uit betalen op een rekening naar keuze.

  Voor deze storting dient u de volgende stappen te ondernemen:

  • Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  • Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Tegoeden van verdwenen of overleden begunstigde" en volg de stappen.
 • Indien het faillissement is afgesloten en er nog uitbetalingen dienen te gebeuren:

  Overeenkomstig de faillissementswetgeving, dienen alle betalingen uitgevoerd te worden voor de afsluiting van het faillissement. Onze applicatie e-DEPO Faillissementen wordt dagelijks up to date gehouden met de gegevens van REGSOL. De griffies van de Ondernemingsrechtbanken zorgen er niet enkel voor dat alle nieuw geopende faillissementen online ter beschikking zijn, ook zorgen ze er eveneens voor dat de faillissementen, die afgesloten werden door de beslissing van de Ondernemingsrechtbank ook afgesloten zijn in deze online toepassing. Dit betreft een authentieke bron, waar u conform de wet op de Deposito-en Consigntatiekas vanaf 1 januari 2020 verplicht gebruik van dient te maken. Betalingen kunnen dan ook niet langer uitgevoerd worden na de afsluiting van het faillissement. 

  U dient zich tot de griffie te wenden om te vragen het faillissement opnieuw open te stellen.